Zajímavost č.53 - Ekologie, třídění odpadu

21.10.2013 21:08

 

 

Zdravíme Vás!

Přijměte naše srdečné díky za to,
že Vám stav životního prostředí
i přírody leží na srdci.

Jedním ze způsobů, jak pozitivně ovlivnit prostředí kolem sebe, je třídění odpadu. To je vůbec to nejmenší, co můžeme pro životní prostředí udělat. Touto každodenní činností jste vy, kteří odpady třídíte, výrazně snížili zátěž životního prostředí, a to především díky velké úspoře energie a emisí, které tak nebyly zbytečně vypuštěny do vzduchu. Tříděním a recyklací odpadů také šetříte primární zdroje surovin a místo na skládkách, které se tak nemusí dále rozšiřovat.
Jsme rádi, že je vás rok od roku více a že se třídění odpadu stalo už pro 70% z vás zcela přirozenou součástí života.

Máte opravdový důvod být na sebe hrdí. Na krajině, která nás všechny obklopuje, poznáte sami nejlépe pozitivní dopady svojí práce. Chcete názorně vidět několik příkladů?

Víte například, že:

 

23 Km čtverečních bylo loni ušetřeno díky třídění