Zajímavost č.26 -

10.06.2013 13:46

Dobrý den,

 

lidskou mysl můžeme přirovnat k zahradě, 
která může být inteligentně zušlechťována 
nebo může být zanedbávána, 
ale i když je zanedbávána nebo zušlechťována, 
vždycky nese nějaké ovoce.

Pokud do zahrady naší mysli nezasadíme užitečná semínka, 
potom do ní padá škodlivý plevel, který se bude množit a škodit.

Stejně jako zahradník se stará o svoji zahrádku, 
zbavuje ji plevele, pěstuje na ní květiny a ovoce, 
stejně tak se může člověk starat o zahradu své mysli, 
může se 
zbavit svých neužitečných a negativních myšlenek.

Když se budete řídit tímto pravidlem, brzy zjistíte, 
že jste zahradníkem své duše a vůdcem svého života.

Odhalíte v sobě zákony svého myšlení a porozumíte tomu, 
jak myšlenky tvoří Váš charakter, životní okolnosti a Váš osud.

Naše životní okolnosti vždy odrážejí stav našeho myšlení. 
Každý člověk je tam, kam ho zavedly jeho myšlenky. 
V našem životě neexistují náhody. 
Lidé nepřitahují to, co chtějí, ale to, čím jsou.

Více o tom, jak myšlenky ovlivňují Váš život a o tom, 
že úspěch začíná ve Vaší mysli?

 

 

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje